Nyborgs Blog

A dane in Atlanta

Tuesday, January 24, 2006

Endelig ny update

Jeg har haft travlt de sidste to uger, saa jeg har ikke rigtig haft tid til at opdatere min blog.

Jeg vil starte med en opdatering paa huset. Vi har faaet lavet en smule mere. Ikke det helt store, men jeg laerer som vi tilfoejer/aendre ting.

Vi har afsluttet samtlige toiletter (alle 3) i huset. Vi fandt endelig de toiletrulleholdere, og haandklaede holdere der passer til vores vandhaner og andet vedhaeng i badevaerelserne.

Billedet af vandhanen er blevet Lidt gulligt ( jeg tager et bedre billede senere ) men det skulle vaere helt blankt. Som det kan ses saa ligner de andre ting vi har koebt ganske godt. Saa hele badevaerelset bliver helt stilrent.

Vi var begge nervoese for om vi ramte vandroer eller lignende, men heldigvis ramte vi vedsiden af alle roerene.

Efter vi fik det paa plads. Og efter vi har lavet reoler og samlet alt Sebastians moebler, maa jeg tilstaa at jeg er ved at faa blod paa tanden..... Hvem ved.. maaske forsoeger vi virkelig at laegge traegulv selv......

Vores nabo havde faaet lagt gulv her i weekenden, og han havde faaet et tilbud paa $4000 for at faa lagt hardwood i hele underetagen... det er jo ogsaa fristende. Naa.. vi maa se hvad det bliver til.

Der kommer sikkert flere opdateringer paa huset senere, men foerst skal jeg da ogsaa lige prale af min dejlige soen. Det skal en far jo goere saa ofte han faar mulighed for det. Sebastian gaar som sagt tidligere i en pre-k dagskole et par gange om ugen. Der er vel ca 50 boern i Sebastians skole. Hvis man ikke opfoerer sig ordentlig eller ikke lystrer, saa faar man "timeout" hvilket betyder at man skal sidde i skammekrogen og ikke maa lege med.... og.... "trommehvirvel"... Sebastian er den ENESTE i hele skolen der endnu ikke har haft "timeout"...

Nu naermer sig jo tiden hvor Heidi og Sebastian skal rejse til danmark. De bliver der i 3 uger. Det bliver haardt for mig. Det er foerste gang i LANG tid jeg er alene og foerste gang jeg er uden Sebastian i laengere tid... hvad nu hvis han glemmer mig ????? Naa men det gaar nok, han bliver sikkert moegforkaelet i danmark. Men min chef har lovet at han vil "work me like a dog" mens de er i danmark, saa tiden flyver forhaabentlig.

Lige en sidste opdatering angaaende huset. Vi har endeligt faaet bestemt os for et spisebord. Der er et sted hvor de saelger internationale ting fra hele verden. Lige fra kiks til moebler. Vi saa et spise bord som vi begge kunne li' og da vi havde en rabat kupon saa blev vi jo noedt til at koebe det.

Nu mangler vi bare at koebe stole til at stille omkring det.. og voila.. vi kan ha' flere gaester. Bordet ser mindre ud en det er. Der er faktisk god plads til 3 paa hver side og mindst en paa hver ende. Bordet er desuden TUNG SOM ET OND AAR!

Thursday, January 12, 2006


De fleste der kommenterede min blog sagde at jeg skulle holde den opdateret og vise flere billeder. Jeg regner med at starte en ren billede-blog, men indtil jeg goer det kommer der naturligvis lidt flere billeder her.

Vi er faerdige med Sebastians vaerelse (mangler lige at haenge billeder paa vaeggen) og Sebastian var vild med at hjaelpe med. Da moeblerne skulle samles ville han absolut skruge og hamre.

Vi mente at det var en god ide, for saa var han nok gladere for sine ting.

Desuden saa det absolut nuttet ud naar han hjalp farmand.

Skoleforestilling

Sebastian gaar et 4 timer to gange om ugen til en Pre-K "skole" paa en lokal kirke.

Herovre i USA bruges kirken paa en helt anden maade end den goer i Danmark. Her bruges kirken som samlepunktet i det lokale samfund.

Skolen/kirken laver ofte nogle arrangementer hvor foraeldrene inviteres ind til at se boernene opfoere noget de har oevet sig paa i lang tid. Saa kommer vi ind og sidder i kirken mens boernene synger nogle sange for os.

I gaar var vi til saadan et arrangement. Uheldigvis havde Sebastian lige sovet i bilen saa han var lidt mut da han blev vaekket og skulle op paa scenen for at synge. Hans ynglings laererinde (Miss Rachel) blev noed til at sidde med ham paa skoedet.

Forestillingen var en jule forestilling. Nu er det de fleste undrer sig over at der er en juleforestilling midt i januar. Grunden hertil er at vi i Atlanta havde en is-storm lige foer jul. Naar der er is-storm er stort set hele byen daekket af et lag is og alle skolerne har lukket. Dermed havde Sebastians skole ogsaa lukket. Nu havde de oevet sig i lang tid paa sangene, saa vi udsatte bare forestillingen til igaar.

Sunday, January 08, 2006

House and Sebastian

We just bought a new house. So i thought i'd better show of the house

This is one of the newest pictures of the house.

The house is slowly but surely beeing filled with, what a house is supposed to be filled with. The first room we finished was the office.

The office is the room in the house which will be used most. It has everything we need. It has a television, a computer, a couch, bookshelves and the playstation 2. This makes it possible for all of us to be in the same room.

The next room which will be finished will be Sebastians room. We have taken his baby crib and converted it into a children bed. The room also has a bookshelf and some boxes/containers for toys, so its almost done

When we wanted to see if we could make Sebastian sleep in his own bed, we thought it would be a huge fight. But surprisingly Sebastian himself suggested that he wanted to sleep in his new bed. We were not stupid enough to argue with him :)

I got permission by Heidi to buy a new TV til det nye hus (I dare you to click the link). So now we can see football and desperate housewifes in high definition. We still have not gotten the TV up on the wall, but that is the plan.

First Blog

This is my first blog, so i'm not quite sure what i will use it for.
Dette er min foerste blog saa jeg er ikke helt sikker paa hvad jeg vil brug den til.

I've just registered my first domain. The person who owned nyborg.us didnt renew the domain last year. So i had to get it the day it became available.
Lige nu har jeg faaet mit foerste domain. Den person der ejede nyborg.us fik nemlig ikke fornyet sin registrering sidste aar. Saa jeg maatte jo naturligvis snuppe det den samme dag det kom paa markedet.

I will finish my first "Post" and see what else i will think of writing about.
Jeg vil afslutte min foerste "post" og se hvad jeg eller kommer i tanke om at skrive.

Roger-Over-Out.

Brian